Zarządzanie wizerunkiem osób

Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworzenia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz instytucji.

  • Doradztwo strategiczne i wizerunkowe dla osób publicznych oraz liderów biznesowych
  • Koordynacja kontaktów VIP z mediami i reprezentacja
  • Strategia zaangażowania filantropijnego, komunikacja działań społecznych
  • Ochrona prywatności
  • Komunikacja kryzysowa