Pozycjonowanie komunikacyjne

Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworzenia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz instytucji.

  • Analiza działań komunikacyjnych firmy oraz konkurencji
  • Diagnoza wyzwań – silne i słabe strony; biznesowe cele, w których realizacji ma pomóc komunikacja i bariery, jakie przed nią stoją
  • Wypracowanie message house (architektura przekazów, RTB, unikalne przewagi, uprzedzenie barier) i głównych komunikatów
  • Stworzenie ram do strategii komunikacji PR: założenia, key messages, oś czasu,
    cele dla komunikacji i kryteria sukcesu