Komunikacja kryzysowa

Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworzenia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz instytucji.

  • Audyt potencjalnych zagrożeń kryzysowych
  • Rekomendacje działań profilaktycznych
  • Stworzenie książki kryzysowej – instrukcji zarządzania sytuacją w kryzysie
  • Symulacje sytuacji kryzysowej
  • Zarządzanie komunikacją kryzysową – koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Klienta w trakcie zdarzenia
  • Strategia odbudowy wizerunku