“One person can make a difference, and everyone should try.”

– John F. Kennedy

Pro bono

Zaangażowanie

Jedną z najważniejszych wartości w Big Picture jest zaangażowanie. Także w to, co dzieje się wokół nas. W projekty pro bono włączamy się z dwóch powodów. Po pierwsze, wiemy jak dużą siłę może dać działaniom społecznym komunikacja – budując świadomość problemów i pomagając w znalezieniu sposobu na ich rozwiązanie, poszerzając zasięg informacji czy angażując otoczenie i media. Chcemy się dzielić swoimi kompetencjami, żeby służyły innym.
Po drugie, duża część z nas jest związana z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w jakimś obszarze swoich pasji.
I bez tego nie wyobrażamy sobie pracy.

Jak pomagamy?

Działamy m.in. na rzecz promowania wolontariatu, kampanii profrekwencyjnych i świadomych postaw wyborczych, praw człowieka i obywatela, mechanizmów angażujących różne grupy otoczenia w dialog społeczny nt. dotyczących ich spraw, a także na rzecz jakości debaty publicznej i walki z językiem nienawiści.
Mamy zaszczyt wspierać instytucje kultury, organizacje promujące zaangażowanie obywatelskie, a także organizacje pacjenckie.
Z dumą angażujemy się w projekty promujące Polskę oraz dokonania polskiej historii, gospodarki, kultury i sztuki.