Specjalizujemy się w public relations.
I rozumiemy PR znacznie szerzej niż konferencję
prasową, media relacje czy clipping.

O nas

Kim jesteśmy?

Big Picture to zespół doświadczonych doradców z obszaru strategii komunikacji, public relations, public affairs i zarządzania wizerunkiem. Wyróżnia nas sposób, w jaki patrzymy na zadanie. Widzimy więcej i myślimy w oparciu o perspektywę szerszą
niż jeden brief czy projekt.
Patrzymy w skali BIG PICTURE – całej mapy otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków. Myśląc o celach komunikacyjnych, pamiętamy o biznesowych.

Na czym się znamy?

Pomagamy naszym Klientom budować relacje i dialog z najważniejszymi
w ich biznesie grupami otoczenia: mediami, partnerami biznesowymi, klientami, instytucjami i otoczeniem legislacyjnym, szeroko rozumianą opinią publiczną czy wreszcie ich własnymi pracownikami. W codziennych kontaktach biznesowych, tradycyjnych mediach oraz w social media.
Zajmujemy się rozwiązywaniem trudnych problemów komunikacyjnych i konfliktów. Ale także maksymalizacją korzyści, jakie firma czy marka może wynieść z dobrego PR.

Wierzymy, że komunikacja jest narzędziem, a nie celem samym w sobie – zawsze ma czemuś służyć. Dlatego skuteczna może być tylko wtedy,
gdy rozumiemy jej kontekst. Budując strategie, szukamy takiej drogi,
która będzie słuszna w dłuższej perspektywie biznesowych czy społecznych celów. Nie tylko dziś.

Wierzymy, że PR powinien być elementem kompleksowego
planu komunikacji.

Żeby dobrze rozumieć biznes naszych Klientów, blisko współpracujemy z wieloma departamentami po ich stronie – od zarządów, przez działy marketingu, PR, sprzedaży i prawne, po HR. Budujemy kompleksowe strategie z agencjami kreatywnymi i strategicznymi, domami mediowymi, zespołami digitalowymi. Pracujemy także z firmami consultingowymi i kancelariami prawnymi – wzbogacając ich ekspertyzę wsparciem komunikacyjnym,
które przy wielu biznesowych przedsięwzięciach przekłada się na sprawność procesów.