O nas

Big Picture to zespół doświadczonych doradców z obszaru strategii komunikacji, public relations, public affairs i zarządzania wizerunkiem.
Wyróżnia nas sposób, w jaki patrzymy na zadanie. Widzimy więcej i myślimy w oparciu o perspektywę szerszą niż jeden brief czy projekt.
*
Patrzymy w skali  Big Picture - całej mapy
otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków.
Myśląc o celach komunikacyjnych,
pamiętamy o biznesowych.
Na czym się znamy?
Znamy się na projektach, które wymagają komunikacji na najwyższym poziomie. Wymagających szczególnie dużej wyobraźni, wyczucia, doświadczenia i elastyczności.
Jesteśmy dobrym partnerem dla liderów – organizacji, marek i ludzi, którzy wytyczają kierunki, mają odwagę, wizję i odpowiedzialność, ale też stawiają wysoko poprzeczkę.
Pomagamy naszym Klientom budować relacje i dialog z najważniejszymi w ich biznesie grupami otoczenia: mediami, partnerami biznesowymi, klientami, instytucjami i otoczeniem legislacyjnym, szeroko rozumianą opinią publiczną czy wreszcie ich własnymi pracownikami. Zajmujemy się rozwiązywaniem trudnych problemów komunikacyjnych i konfliktów. Ale także maksymalizacją korzyści, jakie firma czy marka może wynieść z dobrego PR.
Wierzymy, że komunikacja jest narzędziem, a nie celem samym w sobie – zawsze ma czemuś służyć. Dlatego skuteczna może być tylko wtedy, gdy rozumiemy jej kontekst. Budując strategie, szukamy takiej drogi, która będzie słuszna w dłuższej perspektywie biznesowych czy społecznych celów. 
Nie tylko dziś.
Wierzymy, że PR powinien być elementem
kompleksowego planu komunikacji.
Żeby dobrze rozumieć biznes naszych Klientów, blisko współpracujemy z całym otoczeniem po ich stronie – od zarządów, przez działy
marketingu, PR, sprzedaży i prawne, po HR i produkcję. Budujemy kompleksowe strategie z agencjami kreatywnymi i strategicznymi,
domami mediowymi, zespołami digitalowymi. Pracujemy także z firmami consultingowymi i kancelariami prawnymi – wzbogacając ich eks-
pertyzę wsparciem komunikacyjnym, które przy wielu biznesowych przedsięwzięciach przekłada się na sprawność procesów.

O nas

Big Picture to zespół doświadczonych doradców z obszaru strategii komunikacji, public relations, public affairs i zarządzania wizerunkiem. Wyróżnia nas sposób, w jaki patrzymy na zadanie. Widzimy więcej i myślimy w oparciu o perspektywę szerszą niż. jeden brief czy projekt.
*
Patrzymy w skali Big Picture  - całej mapy otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków. Myśląc o celach komunikacyjnych, pamiętamy o biznesowych.
Patrzymy w skali
Big Picture - całej mapy otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków. Myśląc o celach komunikacyjnych, pamiętamy o biznesowych.

Na czym się znamy?

1
Znamy się na projektach, które wymagają komunikacji na najwyższym poziomie. Wymagających szczególnie dużej wyobraźni, wyczucia, doświadczenia i elastyczności.
2
Jesteśmy dobrym partnerem dla liderów – organizacji, marek i ludzi, którzy wytyczają kierunki, mają odwagę, wizję i odpowiedzialność, ale też stawiają wysoko poprzeczkę.
3
Pomagamy naszym Klientom budować relacje i dialog z najważniejszymi w ich biznesie grupami otoczenia: mediami, partnerami biznesowymi, klientami, instytucjami i otoczeniem legislacyjnym, szeroko rozumianą opinią publiczną czy wreszcie ich własnymi pracownikami. Zajmujemy się rozwiązywaniem trudnych problemów komunikacyjnych i konfliktów. Ale także maksymalizacją korzyści, jakie firma czy marka może wynieść z dobrego PR.
4
Wierzymy, że komunikacja jest narzędziem, a nie celem samym w sobie – zawsze ma czemuś służyć. Dlatego skuteczna może być tylko wtedy, gdy rozumiemy jej kontekst. Budując strategie, szukamy takiej drogi, która będzie słuszna w dłuższej perspektywie biznesowych czy społecznych celów. Nie tylko dziś.

Wierzymy, że PR powinien być elementem kompleksowego planu komunikacji.

Żeby dobrze rozumieć biznes naszych Klientów, blisko współpracujemy z całym otoczeniem po ich stronie – od zarządów, przez działy marketingu, PR, sprzedaży i prawne, po HR i produkcję. Budujemy kompleksowe strategie z agencjami kreatywnymi i strategicznymi, domami mediowymi, zespołami digitalowymi. Pracujemy także z firmami consultingowymi i kancelariami prawnymi – wzbogacając ich ekspertyzę wsparciem komunikacyjnym, które przy wielu biznesowych przedsięwzięciach przekłada się na sprawność procesów.

O nas

Kim jesteśmy?

Big Picture to zespół doświadczonych doradców z obszaru strategii komunikacji, public relations, public affairs i zarządzania wizerunkiem. Wyróżnia nas sposób, w jaki patrzymy na zadanie. Widzimy więcej i myślimy w oparciu o perspektywę szerszą niż. jeden brief czy projekt.
Patrzymy w skali Big Picture - całej mapy otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków. Myśląc o celach komunikacyjnych, pamiętamy o biznesowych.
Patrzymy w skali
Big Picture - całej mapy otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków. Myśląc o celach komunikacyjnych, pamiętamy o biznesowych.

Na czym się znamy?

1
Znamy się na projektach, które wymagają komunikacji na najwyższym poziomie. Wymagających szczególnie dużej wyobraźni, wyczucia, doświadczenia i elastyczności.
2
Jesteśmy dobrym partnerem dla liderów – organizacji, marek i ludzi, którzy wytyczają kierunki, mają odwagę, wizję i odpowiedzialność, ale też stawiają wysoko poprzeczkę.
3
Pomagamy naszym Klientom budować relacje i dialog z najważniejszymi w ich biznesie grupami otoczenia: mediami, partnerami biznesowymi, klientami, instytucjami i otoczeniem legislacyjnym, szeroko rozumianą opinią publiczną czy wreszcie ich własnymi pracownikami. Zajmujemy się rozwiązywaniem trudnych problemów komunikacyjnych i konfliktów. Ale także maksymalizacją korzyści, jakie firma czy marka może wynieść z dobrego PR.
4
Wierzymy, że komunikacja jest narzędziem, a nie celem samym w sobie – zawsze ma czemuś służyć. Dlatego skuteczna może być tylko wtedy, gdy rozumiemy jej kontekst. Budując strategie, szukamy takiej drogi, która będzie słuszna w dłuższej perspektywie biznesowych czy społecznych celów. Nie tylko dziś.

Wierzymy, że PR powinien być elementem kompleksowego planu komunikacji.

Żeby dobrze rozumieć biznes naszych Klientów, blisko współpracujemy z całym otoczeniem po ich stronie – od zarządów, przez działy marketingu, PR, sprzedaży i prawne, po HR i produkcję. Budujemy kompleksowe strategie z agencjami kreatywnymi i strategicznymi, domami mediowymi, zespołami digitalowymi. Pracujemy także z firmami consultingowymi i kancelariami prawnymi – wzbogacając ich ekspertyzę wsparciem komunikacyjnym, które przy wielu biznesowych przedsięwzięciach przekłada się na sprawność procesów.

Zakres działań*

head

Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworzenia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz instytucji. Nie tylko doradzamy, ale też umiemy wdrożyć to, co doradzimy.
 • Diagnoza wyzwań – silne i słabe strony; biznesowe cele, w których realizacji ma pomóc komunikacja i bariery, jakie przed nią stoją
 • Analiza działań komunikacyjnych firmy oraz konkurencji
 • Wypracowanie message house (architektura przekazów, RTB, unikalne przewagi, uprzedzenie barier) i głównych komunikatów
 • Stworzenie ram do strategii komunikacji PR: założenia, key messages, oś czasu, cele dla komunikacji i kryteria sukcesu
 • Audyt wizerunku firmy w mediach oraz otoczeniu biznesowym
 • Strategie komunikacji
 • Prowadzenie stałego biura prasowego firm
 • Treningi medialne dla zespołów i top managementu
 • Wsparcie relacji B2B
 • Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą
 • Employee branding i wsparcie działań HR
 • Planowanie i koordynacja działań CSR (corporate social responsibility)
 • Investor relations
 • Obsługa w kanałach social media
 • Wdrażanie globalnych platform komunikacyjnych
 • Tworzenie mapy otoczenia społeczno-politycznego, kluczowych interesariuszy oraz procesów
 • Wsparcie w określaniu mierzalnych celów dla działań public affairs i budowanie strategii ich realizacji (kroki milowe, priorytety, oś czasu, ryzyka i szanse)
 • Pozycjonowanie i budowa kluczowych przekazów
 • Zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami – otoczeniem legislacyjnym i regulacyjnym, przedstawicielami organizacji publicznych i pozarządowych, mediami i liderami opinii
 • Monitorowanie procesów legislacyjnych
 • Konsultacje społeczne
 • Budowa współpracy pomiędzy sferą rządową, pozarządową a biznesem – partnerstwa na rzecz dialogu i wypracowania dobrych praktyk
 • Społeczne zaangażowanie biznesu – wsparcie komunikacyjne ESG, CSR, kampanie edukacyjne, kampanie społeczne
 • Komunikacja instytucji publicznych – miasta i regiony, instytucje kultury, wydarzenia międzynarodowe i ogólnopolskie
 • Strategie komunikacji i planowanie działań PR (np. roczne projekty wsparcia PR marki)
 • Wprowadzanie na rynek nowych marek, produktów i usług
 • Prowadzenie stałego biura prasowego marki/ produktu
 • Story telling – projekty specjalne, big ideas
 • Realizacja kampanii społecznych dla marek
 • Realizacja kampanii edukacyjnych – współpraca z ekspertami i innymi partnerami, koordynacja krótko- lub długofalowych projektów
 • Współpraca z ambasadorami marek
 • Wsparcie lokalnych i ogólnopolskich działań marketingowych (road-shows, promocje konsumenckie, eventy)
 • Content marketing
 • Obsługa w kanałach social media – monitoring, strategie, relacje z blogosferą, generowanie idei na aktywności w kanałach mediów społecznościowych
 • Audyt potencjalnych zagrożeń kryzysowych
 • Rekomendacje działań profilaktycznych
 • Stworzenie procedur książki kryzysowej – instrukcji zarządzania sytuacją w kryzysie
 • Symulacje sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie komunikacją kryzysową – koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Klienta w trakcie zdarzenia
 • Strategia odbudowy wizerunku
 • Doradztwo strategiczne i wizerunkowe dla osób publicznych oraz liderów biznesowych
 • Koordynacja kontaktów VIP z mediami i reprezentacja
 • Strategie zaangażowania filantropijnego, komunikacja działań społecznych
 • Ochrona prywatności
 • Komunikacja kryzysowa

Zaangażowanie społeczne ma sens tylko wtedy, gdy jest sednem i filozofią działania, a nie tylko komunikacji.
Dla nas to podstawa naszego biznesu. A wspieranie Klientów, którzy myślą podobnie – w ich filantropii, strategiach zrównoważonego rozwoju, budowaniu kapitału społecznego – to dla nas jeden z najważniejszych napędów działania.
Znamy się na tym i kochamy to robić.

Zakres działań*

 • Diagnoza wyzwań – silne i słabe strony; biznesowe cele, w których realizacji ma pomóc komunikacja i bariery, jakie przed nią stoją
 • Analiza działań komunikacyjnych firmy oraz konkurencji
 • Wypracowanie message house (architektura przekazów, RTB, unikalne przewagi, uprzedzenie barier) i głównych komunikatów
 • Stworzenie ram do strategii komunikacji PR: założenia, key messages, oś czasu, cele dla komunikacji i kryteria sukcesu
 • Audyt wizerunku firmy w mediach oraz otoczeniu biznesowym
 • Strategie komunikacji
 • Prowadzenie stałego biura prasowego firm
 • Treningi medialne dla zespołów i top managementu
 • Wsparcie relacji B2B
 • Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą
 • Employee branding i wsparcie działań HR
 • Planowanie i koordynacja działań CSR (corporate social responsibility)
 • Investor relations
 • Obsługa w kanałach social media
 • Wdrażanie globalnych platform komunikacyjnych
 • Tworzenie mapy otoczenia społeczno-politycznego, kluczowych interesariuszy oraz procesów
 • Wsparcie w określaniu mierzalnych celów dla działań public affairs i budowanie strategii ich realizacji (kroki milowe, priorytety, oś czasu, ryzyka i szanse)
 • Pozycjonowanie i budowa kluczowych przekazów
 • Zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami – otoczeniem legislacyjnym i regulacyjnym, przedstawicielami organizacji publicznych i pozarządowych, mediami i liderami opinii
 • Monitorowanie procesów legislacyjnych
 • Konsultacje społeczne
 • Budowa współpracy pomiędzy sferą rządową, pozarządową a biznesem – partnerstwa na rzecz dialogu i wypracowania dobrych praktyk
 • Społeczne zaangażowanie biznesu – wsparcie komunikacyjne ESG, CSR, kampanie edukacyjne, kampanie społeczne
 • Komunikacja instytucji publicznych – miasta i regiony, instytucje kultury, wydarzenia międzynarodowe i ogólnopolskie
 • Strategie komunikacji i planowanie działań PR (np. roczne projekty wsparcia PR marki)
 • Wprowadzanie na rynek nowych marek, produktów i usług
 • Prowadzenie stałego biura prasowego marki/ produktu
 • Story telling – projekty specjalne, big ideas
 • Realizacja kampanii społecznych dla marek
 • Realizacja kampanii edukacyjnych – współpraca z ekspertami i innymi partnerami, koordynacja krótko- lub długofalowych projektów
 • Współpraca z ambasadorami marek
 • Wsparcie lokalnych i ogólnopolskich działań marketingowych (road-shows, promocje konsumenckie, eventy)
 • Content marketing
 • Obsługa w kanałach social media – monitoring, strategie, relacje z blogosferą, generowanie idei na aktywności w kanałach mediów społecznościowych
 • Audyt potencjalnych zagrożeń kryzysowych
 • Rekomendacje działań profilaktycznych
 • Stworzenie procedur książki kryzysowej – instrukcji zarządzania sytuacją w kryzysie
 • Symulacje sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie komunikacją kryzysową – koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Klienta w trakcie zdarzenia
 • Strategia odbudowy wizerunku
 • Doradztwo strategiczne i wizerunkowe dla osób publicznych oraz liderów biznesowych
 • Koordynacja kontaktów VIP z mediami i reprezentacja
 • Strategie zaangażowania filantropijnego, komunikacja działań społecznych
 • Ochrona prywatności
 • Komunikacja kryzysowa

Zaangażowanie społeczne ma sens tylko wtedy, gdy jest sednem i filozofią działania, a nie tylko komunikacji.
Dla nas to podstawa naszego biznesu. A wspieranie Klientów, którzy myślą podobnie – w ich filantropii, strategiach zrównoważonego rozwoju, budowaniu kapitału społecznego – to dla nas jeden z najważniejszych napędów działania.
Znamy się na tym i kochamy to robić.

Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworzenia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz instytucji. Nie tylko doradzamy, ale też umiemy wdrożyć to, co doradzimy.

Zespół

Nasz zespół to połączenie dwóch perspektyw: tworzą go ludzie z wieloletnim doświadczeniem na rynku public relations i public affairs, a z drugiej strony - młode, startujące w biznesie osoby, które mają szczególny talent i wnoszą świeże spojrzenie. 
Zrealizowaliśmy przez ostatnich kilkanaście lat wiele projektów dla największych polskich i międzynarodowych marek, firm, instytucji, a także osób publicznych.

Naszą żelazną zasadą jest najwyższa jakość obsługi i doradztwa – na każdym etapie projektu.
Sami od lat funkcjonujemy w biznesie – dlatego wiemy czego oczekuje się od doradcy czy partnera, prowadząc biznes. Jesteśmy w stanie być partnerem i wspierać rozwój firm naszych Klientów, bo o ich projektach myślimy tak, jak o swoich. I bierzemy za nie odpowiedzialność.

Zespół

Nasz zespół to połączenie dwóch perspektyw: tworzą go ludzie z wieloletnim doświadczeniem na rynku public relations i public affairs, a z drugiej strony - młode, startujące w biznesie osoby, które mają szczególny talent i wnoszą świeże spojrzenie.

Zrealizowaliśmy przez ostatnich kilkanaście lat wiele projektów dla największych
polskich i międzynarodowych marek, firm, instytucji, a także osób publicznych.
Naszą żelazną zasadą jest najwyższa jakość obsługi i doradztwa – na każdym etapie projektu.
Sami od lat funkcjonujemy w biznesie – dlatego wiemy czego oczekuje sie od doradcy czy partnera, prowadzac biznes. Jestesmy w stanie byc partnerem i wspierac rozwój firm naszych Klientów, bo o ich projektach myslimy tak, jak o swoich. I bierzemy za nie odpowiedzialnosc.
&
&

Klienci

Agora / Alivia Onkofundacja /
Allegro / Amnesty International /
Bajka Pana Kleksa / Barilla /
Carlsberg / Charlotte / Coca-Cola /
Cosmose AI / Costa Coffee /
DESA Unicum / Durex / Erli.pl /
Fullbright Poland /
Fundacja Batorego /
Garnier / Glenfiddich / Grant's /
Hendrick's Gin / Henkel / Herbapol /
Hotel Europejski / Hotel Verte /
Hotele Kempinski / InPost /
International Bar Asociation /
International Association of Jewish Lawyers and Jurists /
Jack Wolfskin / KSW /
L’Oréal Polska / Martini / Maspex /
Maybelline New York / Milka /
Mondelez Polska / Monkey Shoulder/
Muzeum Sush / Nespresso / Nextbike/
Noble Bank / Novartis /
NYX Cosmetics / Onet.pl /
Oreo / Panasonic /
Phlov by Anna Lewandowska /
Polpharma S.A. /
Polpharma Biologics / Porsche /
Prince Polo / Reckitt Benckiser /
Rituals / Roche / Rochstar /
Salomon / Stary Browar /
Super-Pharm / Szkoła Liderów /
Szlachetna Paczka / The Balvenie /
Tubądzin / Tullamore /
Valentino Beauty / Volvo /
William Grant & Sons
Roche / Agora / Polpharma Biologics / Allegro / Mondelez / Henkel / Coca Cola / Panasonic / Polpharma / Herbapol / Reckitt / Nespresso / L’oreal / Novartis / Stary Browar / Carlsberg / Noble Bank / Super-Pharm / InPost / Agora / Muzeum Sush / Hotel Europejski / One / Agora / Bajka Pana Kleksa / KSW / IJL / Fullbright Poland / Fundacja Batorego / Nago / Amnesty International / Alivia Onkofundacja / Oreo / Salomon / Prince Polo / Milka / Barilla / Durex / Martini / Maspex / Pizza Hut

Klienci

Jesteśmy dla naszych klientów partnerem w prowadzeniu ich biznesu.
Jestesmy dla naszych klientów partnerem w prowadzeniu ich biznesu.
Agora / Alivia Onkofundacja / Allegro / Amnesty International / Bajka Pana Kleksa / Barilla / Carlsberg / Charlotte / Coca-Cola / Cosmose AI / Costa Coffee / DESA Unicum / Durex / Erli.pl / Fullbright Poland / Fundacja Batorego / Garnier / Glenfiddich / Grant's / Hendrick's Gin / Henkel / Herbapol / Hotel Europejski / Hotel Verte / Hotele Kempinski / InPost / International Bar Asociation / International Association of Jewish Lawyers and Jurists / Jack Wolfskin / KSW / L’Oréal Polska Martini / Maspex / Maybelline New York / Milka / Mondelez Polska / Monkey Shoulder / Muzeum Sush / Nespresso / Nextbike / Noble Bank / Novartis / NYX Cosmetics / Onet.pl / Oreo / Panasonic / Phlov by Anna Lewandowska / Polpharma S.A. / Polpharma Biologics / Porsche / Prince Polo / Reckitt Benckiser / Rituals / Roche / Rochstar / Salomon / Stary Browar / Super-Pharm / Szkoła Liderów / Szlachetna Paczka / The Balvenie / Tubądzin / Tullamore / Valentino Beauty / Volvo / William Grant & Sons

Dołącz do nas

Zatrudniamy dziś około trzydziestu osób, działamy w trzech zespołach.
Pracujemy z największymi firmami, liderami rynku, doradzamy także największym
polskim fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz osobom publicznym.
Do naszego zespołu poszukujemy osób, które wspólnie z nami będą realizować najbardziej
spektakularne i najciekawsze projekty na rynku. Wspieramy naszych ludzi w rozwoju
i sięganiu po nowe. Tworzymy przestrzeń do tego, aby angażować się społecznie.
Wierzymy w #teamwork.

Cześć! :)

Poszukujemy ambitnej i komunikatywnej osoby na stanowisko PR Assistan-
t/PR Executive do Teamu Lifestyle w agencji Big Picture! Jeśli śledzisz trendy,
jesteś na bieżąco z nowinkami ze świata brand marketingu, lubisz kreatywne
projekty i chcesz uzupełnić zespół swoją pozytywną energią, to znaczy, że
szukamy właśnie Ciebie! :)

Kim jesteśmy?

Big Picture to zespół doświadczonych doradców z obszaru strategii komuni-
kacji, public relations, public affairs oraz zarządzania wizerunkiem. Wyróżnia
nas sposób, w jaki patrzymy na zadanie. Widzimy więcej i myślimy w oparciu
o perspektywę szerszą niż jeden brief czy projekt. Patrzymy w skali BIG PIC-
TURE – całej mapy otoczenia komunikacyjnego, przyczyn i skutków. Myśląc
o celach komunikacyjnych, pamiętamy o biznesowych.
W naszym zespole realizujemy projekty, które wyróżniają się dopracowaną
strategią komunikacji, kreatywnością oraz niesztampowym podejściem, co
sprawia, że często są nagradzane w topowych konkursach branżowych (trzy-
krotnie z rzędu zostaliśmy Agencją Roku w konkursie Złote Spinacze ZFPR).
Do grona naszych klientów należą zarówno globalne brandy, jak i polskie
marki. Wśród nich m.in. Rituals, Porsche, Desa, L’Oréal Professionnel, Phlov
by Anna Lewandowska, Alkmie, Momme, Durex oraz kultowe marki alkoholi
z kategorii premium.

Kogo szukamy?

PR Assistant/PR Executive – Team Lifestyle (PR produktowy)

Zgłoś się do nas, jeśli:

- Czujesz się odpowiedzialny/a za powierzone zadania, a ich organizacja i
planowanie nie sprawia Ci większych trudności,
- Odznaczasz się skrupulatnością – dbasz o najmniejsze szczegóły podczas
realizacji zadań,
- Masz „lekkie pióro” – dobrze i ciekawie piszesz z zachowaniem zasad
pisowni języka polskiego,
- Lubisz czytać :) i nie zatrzymujesz się jedynie na leadzie artykułu,
- Znasz formaty funkcjonujące w kanałach SoMe,
- Jesteś ciekawy/a świata, interesujesz się szeroko pojętym lifestylem, śledzisz
trendy i SoMe, bywasz w nowo otwartych miejscach, znasz najświeższe
ploteczki ze świata showbiz,
- Posługujesz się j. angielskim min. na poziomie komunikatywnym,
- Jesteś energiczny/a, kreatywny/a i pełny/a zaangażowania przy realizacji
projektów,
- Umiesz pracować zarówno w zespole, jak i samodzielnie,
- Chcesz rozwijać się w dynamicznym środowisku, a także potrafisz uczyć
się na błędach,
- Wykazujesz się inicjatywą, nie boisz się prezentować i wypowiadać w szer-
szym gronie.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę, zapraszamy do złożenia CV na stanowi-
sko PR Assistant – wszystkiego Cię nauczymy ;)
Jeśli masz min. półroczne doświadczenie w pracy na podobnym lub asystenc-
kim stanowisku w agencji PR, zachęcamy do aplikowania na stanowisko PR
Executive.

Co będzie należeć do Twoich obowiązków:

- Nawiązywanie relacji oraz działania z mediami i influencerami, a także
reprezentantami innych wybranych środowisk w kontekście prowadzo-
nych projektów,
- Opracowanie materiałów tekstowych,
- Realizacja działań egzekucyjnych zgodnie z przyjętą strategią (pod nadzo-
rem Starszego Teamu) np. prac związanych z organizacją wysyłek kreatyw-
nych, eventów i innych działań niestandardowych,

- Aktualizacja baz mediów,
- Tworzenie raportów i podsumowań projektu,
- Research informacji, podwykonawców i twórców dopasowanych do brie-
fustrategicznego,
- Pomoc w tworzeniu strategii oraz koncepcji kreatywnych działań dla obec-
nych i nowych Klientów agencji.

Co zapewniamy?

- Oferujemy stabilne zatrudnienie w formule dostosowanej do Twoich
potrzeb (UZ, UoPlub B2B), z długoterminową perspektywą oraz możliwo-
ścią pracy zdalnej (w systemie hybrydowym – 3 dni z biura, 2 dni z domu),
- Posiadamy przyjazny program onboardingowy i miłe niespodzianki na
start :)
- Otrzymasz od nas prywatną opiekę medyczną w Luxmed oraz dofinanso-
wanie na okulary korekcyjne (bez względu na wybraną formę zatrudnienia),
- Jesteśmy partnerem “Dzień na U” Rak’n’Roll, więc przysługiwać Ci będzie
dodatkowy dzień płatnego urlopu na badania profilaktyczne,
- Będziemy wspierać Twój rozwój poprzez regularne spotkania feedbackowe
oraz pracę nad celami ustalonymi indywidualnie,
- Posiadamy także system premii uznaniowych za ponadprzeciętne zaanga-
żowanie i efekty,
- Organizujemy wiele integracyjnych niespodzianek,
- Zapewniamy sprzęt służbowy – MacBook,
- Nasze biuro mieści się w centrum Warszawy, w pięknej, przedwojennej
kamienicy przy ul. Mokotowskiej 51/53 – dla tych, którzy (tak jak my) nie
lubią korpo-biurowców, jest to duży plus :)

Jak wygląda proces rekrutacji?

Spośród nadesłanych CV odzywamy się do wybranych osób. W pierwszym
kroku rozmawiamy telefonicznie i umawiamy się na rozmowę, po której czeka
Cię zadanie rekrutacyjne. W przypadku procesu rekrutacyjnego na stanowi-
sko PR Executive zadanie będzie polegało na opracowaniu próbnego tekstu na
zadany temat. Na wykonanie zadania otrzymasz kilka dni, a odpowiedź odsy-
łasz do nas drogą mailową. Po weryfikacji wrócimy do Ciebie z feedbackiem i
ewentualną ofertą współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą pracy, wyślij
swoje CV na adres e-mail: rekrutacja@big-picture.pl
lub zgłoś się przez stronę.

 

Chcesz wiedzieć więcej o nas?

Big Picture to firma doradcza z obszaru PR i public affairs, założona przez
Hannę Waśko w 2015 roku i zarządzana wspólnie z Heleną Korniejew. W trak-
cie 7 lat istnienia, zdobywając najwięcej nagród w konkursie Złotych Spinaczy
Związku Firm Public Relations, trzykrotnie uzyskała status agencji roku.
Zakres kompetencji agencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworze-
nia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz
instytucji. Wyróżnikiem firmy jest kompetencja pracy dla rynkowych liderów i
pionierów, a więc zdolność realizacji projektów szczególnie wymagających,
spektakularnych i wielopłaszczyznowych. Do Klientów firmy na przestrzeni
lat należą m.in. InPost, Allegro, Mondelez Polska (Milka, Oreo itd.), Reckitt
Benckiser, Polpharma S.A. i Polpharma Biologics, L’Oréal Polska, Coca-Cola,
Rochstar, KSW i wiele innych. W ramach praktyki pro bono zespół agencji
wspiera największe organizacje społeczne – Szlachetną Paczkę, Stowarzysze-
nie Sędziów Polskich IUSTITIA, Amnesty International, Fundację Onkologicz-
ną Alivia czy Fundację Rak’n’Roll. Firma, łącząc wieloletnie doświadczenie
consultingowe z korzeniami w środowisku organizacji społecznych, specjalizu-
je się w projektach splatających biznes z działaniem na rzecz dobra publiczne-
go – zarządzała m.in. projektami Fundacji Grażyny Kulczyk, Oxford Noble
Foundation, komunikacją działań społecznych Rafała Brzoski czy filantropij-
nym zaangażowaniem Jerzego Staraka.

Zapoznaj się z klauzulą poufności
Add elements inside. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
Add elements inside. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
Add elements inside. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?

Pro bono

One person can make
a difference and everyone
should try
John F. Kennedy
Pro bono
Jedną z najważniejszych wartości w Big Picture jest zaangażowanie. 
Także w to, co dzieje się wokół nas. W projekty pro bono włączamy się z dwóch powodów. Po pierwsze, wiemy jak dużą siłę może dać działaniom społecznym komunikacja – budując świadomość problemów i pomagając w znalezieniu sposobu na ich rozwiązanie, poszerzając zasięg informacji czy angażując otoczenie i media. Chcemy się dzielić swoimi kompetencjami, żeby służyły innym.
Po drugie, duża część z nas jest związana z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w jakimś obszarze swoich pasji. I bez tego nie wyobrażamy sobie pracy.
Jak pomagamy?
Działamy m.in. na rzecz promowania wolontariatu, kampanii profrekwencyjnych i świadomych postaw wyborczych, praw człowieka i obywatela, mechanizmów angażujących różne grupy otoczenia w dialog społeczny nt. dotyczących ich spraw, a także na rzecz jakości debaty publicznej i walki z językiem nienawiści.

Mamy zaszczyt wspierać instytucje kultury, organizacje promujące zaangażowanie obywatelskie, a także organizacje pacjenckie.
Z dumą angażujemy się w projekty promujące Polskę oraz dokonania polskiej historii, gospodarki, kultury i sztuki.

Pro bono

One person can
make a difference,
and everyone
should try.
John F. Kennedy
Jedną z najważniejszych wartości w Big Picture jest zaangażowanie. Także w to, co dzieje się wokół nas. W projekty pro bono włączamy się z dwóch powodów. Po pierwsze, wiemy jak dużą siłę może dać działaniom społecznym komunikacja – budując świadomość problemów i pomagając w znalezieniu sposobu na ich rozwiązanie, poszerzając zasięg informacji czy angażując otoczenie i media. 
Chcemy się dzielić swoimi kompetencjami, żeby służyły innym. Po drugie, duża część z nas jest związana z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w jakimś obszarze swoich pasji. I bez tego nie wyobrażamy sobie pracy.

Jak pomagamy? 

Działamy m.in. na rzecz promowania wolontariatu, kampanii profre- kwencyjnych i świadomych postaw wyborczych, praw człowieka i obywatela, mechanizmów angażujących różne grupy otoczenia w dialog społeczny nt. dotyczących ich spraw, a także na rzecz jakości debaty publicznej i walki z językiem nienawiści.

Mamy zaszczyt wspierać instytucje kultury, organizacje promujące zaangażowanie obywatelskie, a także organizacje pacjenckie. Z dumą angażujemy się w projekty promujące Polskę oraz dokonania polskiej historii, gospodarki, kultury i sztuki.
Big Picture
ul. Mokotowska 51/53 lok. 46
00-542 Warszawa
biuro@big-picture.pl
follow us

Kontakt

Big Picture
ul. Mokotowska 51/53 lok. 46
00-542 Warszawa
tel.: 22 22 82 535
chevron-downchevron-right