Jesteśmy firmą butikową – zatrudniamy kilkanaście osób, działamy w dwóch zespołach. Pracujemy z największymi firmami, liderami rynku, doradzamy także największym polskim fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz osobom publicznym. Do naszego zespołu poszukujemy osób, które wspólnie z nami będą realizować najbardziej spektakularne projekty na rynku. Dajemy przestrzeń do tego, aby angażować się społecznie.

Senior PR Consultant – komunikacja korporacyjna

Komunikacja korporacyjna i public relations to Twój konik?
Zarządzanie ludźmi, priorytetami i terminami masz we krwi?
Wiesz jak zadbać o jakość i rezultaty pracy zespołu pracującego z klientem?
A może znasz specyfikę branży e-commerce lub nowych technologii?

Senior PR Consultant do zespołu komunikacji korporacyjnej agencji Big Picture poszukiwany/a!

Twoje zadania:

 • planowanie i wdrażanie strategii działań – doradztwo strategiczne oraz partnerstwo merytoryczne dla klienta
 • zarządzanie pracą zespołu projektowego i opieka nad nim
 • dbanie o jakość prac zespołu i dostarczanych materiałów (informacje prasowe, talking points, przekazy)
 • kontakty z kluczowymi dziennikarzami, liderami opinii, ekspertami
 • zarządzanie budżetami projektowymi i harmonogramem

Ważne dla nas:

 • samodzielność w zarządzaniu projektami z obszaru public relations (PR korporacyjny lub lifestyle)
 • doskonałe kompetencje managerskie – „team&project management”
 • opanowane do perfekcji media relations
 • doświadczenie w tworzeniu platform i strategii komunikacji
 • elastyczność i umiejętność pracy w dynamicznym środowisku
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z klientem (w mowie i w piśmie)
 • prowadzenie projektów dla /w branży e-commerce lub nowych technologii będzie atutem

Praca z nami to:

 • samodzielność w realizacji ciekawych projektów
 • system pracy hybrydowy regulowany (dni w biurze, 2 dni zdalnie)
 • szkolenia i spotkania integracyjne
 • pakiet medyczny
 • umowa o pracę lub B2B
 • lokalizacja w centrum Warszawy.

Więcej informacji o agencji:

www.big-picture.pl

https://www.facebook.com/BigPicture.LookingClosely/

https://www.instagram.com/challenge/?next=/bigpicture_lookingclosely/

Aplikacje:

Prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego: https://selfandteam.recruitify.ai/job/SeniorConsultant .

Jeśli lubisz pracę w dynamicznym środowisku dołącz do zespołu Big Picture i rozwijaj się razem z nami!

Consultant PR / PR produktowy

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie projektu – planowanie i działania egzekucyjne pod nadzorem Senior Consultanta,
 • Praca na projektach: udział w tworzeniu strategii i koncepcji kreatywnych, rekomendacje działań, tworzenie prezentacji ofertowych i egzekucja bieżących projektów,
 • Zarządzenie pracą młodszego teamu,
 • Researche danych/informacji w ramach realizowanych projektów,
 • Opracowywanie materiałów prasowych i innych tekstów,
 • Dystrybucja komunikatów prasowych oraz kontakt z redakcjami,
 • Pozyskiwanie ofert reklamowych, tworzenie media planu na potrzeby realizowanych projektów oraz koordynacja działań z mediami,
 • Zarządzanie pracą zespołu i podwykonawców przy organizacji eventów dla mediów/influencerów,
 • Tworzenie baz influencerów, rekomendacje, kontakt, koordynacja projektów z obszaru influencer marketingu,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami: prowadzenie/udział w spotkaniach/callach, bieżące konsultacje i ustalenia operacyjne,
 • Przygotowywanie raportów z podsumowaniem projektu,
 • Kontrolowanie budżetu projektu, 
 • Kwestie administracyjne – współpraca z działem księgowym i prawnym (umowy, rozliczenia),

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe – min. dwa lata w agencji PR,
 • Język angielski – poziom min. B2,
 • Umiejętność obsługi narzędzi z pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point),
 • Umiejętność zarządzania małymi zespołami projektowymi,
 • Multizadaniowość, umiejętne planowanie i organizacja,

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub B2B,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Pracę w modelu hybrydowym (biuro zlokalizowane jest w centrum Warszawy, w pięknej, przedwojennej kamienicy),
 • Szkolenia, warsztaty i możliwość ciągłego rozwoju,
 • Pracę z zgranym zespole oraz wsparcie doświadczonych konsultantów,
 • Otwartą komunikację nastawioną na wzajemny feedback oraz system ewaluacji,
 • Laptop służbowy (MacBook),

Aplikacje:

Prosimy o przesłanie maila ze swoim CV na adres rekrutacja@big-picture.pl, 
z nazwą stanowiska w tytule (Consultant PR / Team Lifestyle). 

Klauzula poufności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big Picture z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 25 lok. 11, kod pocztowy 00-688 Warszawa tel.  (22) 22 82 535; e-mail: biuro@big-picture.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko, podane w niniejszym ogłoszeniu o pracę.
 3. Na potrzeby rekrutacji na ww. stanowisko, przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie tego procesu przez Administratora. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i będą one przetwarzane wyłącznie na zasadzie Pani/Pana zgody.
 4. Chcielibyśmy zaproponować zatrzymanie Pana/Pani CV na potrzeby innych rekrutacji, dlatego uprzejmie prosimy o umieszczenie na CV klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę Big Picture z siedzibą w Warszawie”.
 5. W razie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie ww. klauzuli, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. art. 22 (1) § 1 i § 2 kodeksu pracy / albo art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot obsługujący w imieniu Administratora proces rekrutacji.
 8. W razie niezatrudnienia na podane w ogłoszeniu stanowisko, dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia rekrutacji będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania:
  – dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  – usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
  Wszelkie powyższe żądania zgłaszać należy na adres: rekrutacja@big-picture.pl.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane.

Junior Consultant-Executive/ PR produktowy

Zakres obowiązków:

 • Praca na projektach: udział w tworzeniu strategii i koncepcji kreatywnych, rekomendacje działań, tworzenie wybranych części prezentacji ofertowych i egzekucja bieżących projektów,
 • Tworzenie i aktualizowanie baz mediów,
 • Researche danych/informacji w ramach realizowanych projektów,
 • Opracowywanie materiałów prasowych i innych tekstów,
 • Dystrybucja komunikatów prasowych oraz kontakt z redakcjami,
 • Pozyskiwanie ofert reklamowych, tworzenie media planu na potrzeby realizowanych projektów oraz koordynacja działań z mediami,
 • Tworzenie baz influencerów, rekomendacje, kontakt, koordynacja projektów z obszaru influencer marketingu,
 • Kontakt z klientem: udział w spotkaniach/ callach, bieżące ustalenia operacyjne – pod kierunkiem Consultanta/ Senior Consultanta,
 • Kontakt z podwykonawcami: wyceny, zamawianie potrzebnych elementów,
 • Monitoring mediów i SoMe, podsumowania publikacji, 
 • Przygotowywanie raportów z publikacji,

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe – min. rok doświadczenia w agencji PR,
 • Język angielski – poziom min. B2,
 • Umiejętność obsługi narzędzi z pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point),
 • Doświadczenie w tworzeniu materiałów prasowych, baz mediów/influencerów oraz budowaniu relacji z dziennikarzami/influencerami,
 • Multizadaniowość, umiejętne planowanie i organizacja,

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub B2B,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Pracę w modelu hybrydowym (biuro zlokalizowane jest w centrum Warszawy, w pięknej, przedwojennej kamienicy),
 • Szkolenia, warsztaty i możliwość ciągłego rozwoju,
 • Pracę z zgranym zespole oraz wsparcie doświadczonych konsultantów,
 • Otwartą komunikację nastawioną na wzajemny feedback oraz system ewaluacji,
 • Laptop służbowy (MacBook),

Aplikacje:

Prosimy o przesłanie maila ze swoim CV na adres rekrutacja@big-picture.pl, 
z nazwą stanowiska w tytule (Junior Consultant PR / Team Lifestyle). 

Klauzula poufności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big Picture z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 25 lok. 11, kod pocztowy 00-688 Warszawa tel.  (22) 22 82 535; e-mail: biuro(at)big-picture.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko, podane w niniejszym ogłoszeniu o pracę.
 3. Na potrzeby rekrutacji na ww. stanowisko, przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie tego procesu przez Administratora. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i będą one przetwarzane wyłącznie na zasadzie Pani/Pana zgody.
 4. Chcielibyśmy zaproponować zatrzymanie Pana/Pani CV na potrzeby innych rekrutacji, dlatego uprzejmie prosimy o umieszczenie na CV klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę Big Picture z siedzibą w Warszawie”.
 5. W razie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie ww. klauzuli, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. art. 22 (1) § 1 i § 2 kodeksu pracy / albo art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot obsługujący w imieniu Administratora proces rekrutacji.
 8. W razie niezatrudnienia na podane w ogłoszeniu stanowisko, dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia rekrutacji będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania:
  – dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  – usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
  Wszelkie powyższe żądania zgłaszać należy na adres: rekrutacja@big-picture.pl
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane.